lumici-vlci.cz

lumici-vlci.cz
lumici-vlci.cz

Pro nováčky


Každý kluk, který se chce stát členem naší smečky je nejprve přijat jako tzv. nováček. Ten není členem žádné šestky a začíná pro něho tříměsíční období, kdy se bude potýkat s tzv. nováčkovskou zkouškou. Během této doby se seznámí se všemi základními informacemi ohledně skautingu, smečky, zažije několik schůzek a také minimálně jednu výpravu.
Po splnění nováčkovské zkoušky bude na smečkovém sněmu přijat za právoplatné vlče smečky, získá svůj vlčácký šátek, kroj a také příslušnost k jedné z našich šestek.


Co bude nováček potřebovat

Potřeby na schůzku: psací a kreslící potřeby, blok, zápisník (s tvrdými deskami formátu A5), stezka, uzlovačka (provaz o průměru alespoň 0,5cm a délky alespoň 1m)

Dále se bude postupně hodit:karimatka a spacák, dobré turistické boty a oblečení, nůž, sekerka (malá !!!), baterka, ešus

Kolik to stojí: jednou ročně(v lednu/únoru)se platí tzv. registrace (500Kč) a každý měsíc 50Kč na běžné náklady.

Nováčkovská zkouška aneb co to je?

Nováčkovská zkouška je tříměsíční období, kterým provází nováčka malá žlutá knížečka nesoucí název Nováčkovská stezka. Nováčkovskou stezku u nás nováček dostává na druhé schůzce.

V nováčkovské stezce najde nováček, i jeho rodiče, základní informace o skautingu, vlčácké hatmatilce a základních dovednostech, které musí správné vlče znát, i když ho o půlnoci probudí. V nováčkovské stezce jsou body, které musí nováček za dobu tří měsíců splnit. Vedoucí si tak ověří, že je pro vlčáctví a skauting dostatečně nadšen a pro smečku bude jeho přijetí za člena přínosem. Kdo nesplní, nemůže se stát členem. Většina úkolů z Nováčkovské stezky je plněna v rámci programu schůzek, ale vlče samo se pak do své stezky musí podívat, bod si vyplnit s tím, co zná ze schůzky, a nechat si je na další schůzce zkontrolovat u vedoucího.

Po splnění Nováčkovské zkoušky se může vlče stát členem 8. smečky a to, přijetím celou smečkou na sněmu. Sněm se koná většinou dvakrát do roka, před Vánoci a před táborem. Na sněmu je chlapec přijat, nazývá se bratrem či vlčetem a je zařazen do některé z šestek. V 8. smečce máme šestky dvě, hnědou a šedou.
Poté si vlče pořídí kroj s nášivkami a šátkem. Kroj se dá většinou pořídit i po nějakém starším skautovi, který si pořizuje větší velikost.

Vlčácký kroj

Zde naleznete popis vlčáckého kroje. Doufáme, že Vám to usnadní našívání odznaků a nášivek na správná místa...

Na obrázku chybí nášivka se znakem oddílu ("kulatý Lumík"). Ten patří na levý rukáv ještě nad kolečko s barvou šestky (tedy hned pod osmičku).

kroj.JPG

Jak dál po Nováčkovské zkoušce aneb Vlčci a Stezka

Nováčkovská stezka provází nováčka v jeho prvních vlčecích krůčcích. Po jejím splnění, kdy se zúčastnil již několika výprav, umí rozdělat oheň a zabalí si sám na schůzku, od nás obdrží Stezku vlčáckou a Vlčky. Teď, co to je?

Vlčci jsou barevnou knížkou obsahující mnoho různooborových činností a aktivit. Každá aktivita, obsahuje řadu bodů, které musí vlče splnit, aby za něj mohlo dostat nášivku tzv. vlčka. Díky vlčkům a jejich plnění, může vlče ukázat v čem vyniká, ale také se snažit rozvinout a probádat to, co mu třeba i tolik nejde. Body jednotlivých vlčků má možnost plnit před a po schůzce s vedoucími. U nás máme také vlčka měsíce, což znamená, že každý měsíc je garantován nějakým vlčkem, na kterého se v měsíčním programu na schůzkách zaměřujeme. Tím mají všichni podobné možnosti vlčka si splnit. Vlče ovšem musí samo přijít a chtít plnit. Pokud bude aktivní, může se honosit krásně pošitým rukávem na kroji plným barevných nášivek.

Vlčácká stezka je podobná té Nováčkovské. Liší se ovšem náročností. Má dva stupně: stříbrnou a zlatou stopu. V každé z nich je opět množství bodů, které vlče za svou vlčecí kariéru projde než se stane skautem. Navíc splnění té které stopy, opravňuje vlče k možnosti splnění dalších speciálních vyznamenání jako např. Tři bílé tesáky, možnost stát se šestníkem, mauglím apod. S převážnou většinou bodů se vlčata seznámí z programu schůzek, sami však si již musí nechat jednotlivé body podepsat od vedoucích. Za splnění stupňů ve Stezce je samozřejmě příslušná nášivka(podle nášivek na kroji se u vlčete pozná, jak je dobré a aktivní), ale také ohodnocení v měsíčním bodování.

Program schůzek je zaměřen tak, aby vlčata hrou a aktivitou pojímala veškeré informace, které pro plnění Vlčků či Stezky potřebuje. Často si vlčata ani neuvědomují, že se vlastně něco nového "učí". Pro nás pro plnění Stezky a Vlčků je důležité samotné chtění vlčat a uvědomění, že teď si to splním. Všechny tyto činnosti rozvíjí schopnost vlčat orientovat se v různých dalších činnostech a všestranně se rozvíjet. Díky tomu jsou nedílnou součástí programu.