lumici-vlci.cz

lumici-vlci.cz
lumici-vlci.cz

Nejvyšší zkoušky


Modrý šíp odříkání
sip.jpg

Nosit na kroji modrý šíp je jednou z nejvyšších poct vlčete. Odříkání je jednou z nejlepších cest, jak si uvědomit, co je vlastně v životě důležité a co není úplně nutné. V odříkání člověk nachází obrovskou sílu i možnosti do svého budoucího života...

Tuto zkoušku může plnit každý právoplatný člen smečky (tedy ne nováček) bez ohledu na plnění stezky. Musí pouze oznámit vůdci, že začal plnit modrý šíp.

Plnitelé modrého šípu mají právo nosit na levé klopě modrou stužku, jako označení plnitelů modrého šípu.

Podmínky:
1. Po dobu alespoň 1 měsíce budu doma pomáhat rodičům, jak jen budu schopen, aniž bych jim o tom řekl. Po uplynutí minimálně jednoho měsíce požádám rodiče, aby mi dosvědčili splnění bodu.

2. Po dobu alespoň jednoho týdne se nebudu koukat na televizi, nebudu hrát hry ani používat počítač (platí i pro stejné funkce v mobilních telefonech, naopak neplatí pro přípravu do školy a další nutnosti). Po uplynutí alespoň jednoho týdne požádám rodiče, aby mi dosvědčili splnění bodu.

3. Po dobu alespoň jednoho týdne budu na táboře pít pouze čistou vodu (nepočítá se ranní teplý nápoj). Po uplynutí alespoň jednoho týdne sdělím vůdci, že jsem spnil tuto podmínku.

4. Po dobu alespoň jednoho týdne se na táboře vzdám všech sladkostí jako jsou sušenky, bonbony, čokolády atd. (nepočítá se sladké jídlo k obědu, či večeři ani sladký čaj). Pokud bude k svačině sušenka apod., sám si vyžádám krajíc chleba. Po uplynutí alespoň týdne sdělím vůdci, že jsem spnil tuto podmínku.

5. Na táboře alespoň třikrát vykonám za někoho jeho práci, aniž bych ho na to upozorňoval (např. mytí nádobí, drobné práce, úklid stanu atd.). Po vykonání práce pouze dotyčného požádám, aby sdělil vůdci, že jsem tuto práci vykonal.

6. Nikdy se ani slůvkem nebudu dožadovat, kdy už dostanu odznak. Ani v případě, že jsem již splnil všechny podmínky.


Uspěli: br. Klouzačka, br. Vítr


Tři bílé tesáky
tesaky.jpg


Tři bílé tesáky může splnit vlče, které splnilo stříbrnou stopu a je navrženo smečkovou radou vůdců.

První tesák:

Setrváš sám 6 hodin v lese nebo na jiném opuštěném místě, kam nikdo nepřichází.

Druhý tesák
Vydáš se ještě s dalším vlčetem (vlčaty) na určenou cestu, která bude dlouhá alespoň 5km.
Na této cestě:
zakreslíš plánek cesty zaznamenáš si zvířata, která jsi po cestě viděl
nakreslíš obrysy pěti stromů a nakreslíš pět rostlin, které jsi viděl
v poledne si připravíš oběd
strávíš na cestě 8 hodin a po návratu ihned předáš svá pozorování

Třetí tesák:

Večer navštívíš sám opuštěné místo

Uspěli: br. Olmík

Šedý bratřík
bratrik.jpg

Nejvyšší vyznamenání vlčete. Ukazuje na vlče, které svědomitě plní všechny své povinnosti, dodržuje zákon, heslo i příkaz dobrého skutku, zasluhuje se velkou měrou o dobré jméno smečky, pomáhá mladším atd.

Podmínky:

1. Vlče získalo alespoň 10 vlčků, z toho všechny tři bílé (zdravotník, ekolog a průvodce)
2. Vlče získalo zlatou stopu
3. Vlče získalo tři bílé tesáky
4. Po celou dobu ve smečce vlče patřilo k nejlepším, pomáhalo při výchově nováčků a zasloužilo se jednoznačně o dobré jméno své šestky i smečky

5. Vlče složí zvláštní slib nositele vyznamenání Šedý bratřík